Polityka prywatności – Sylwetka.fit


Adres naszej strony internetowej to: www.sylwetka.fit

Kim jesteśmy

W firmie sylwetka.fit jesteśmy zobowiązani do ochrony i poszanowania Państwa danych osobowych oraz prawa do prywatności. Proszę poświęcić chwilę na zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe. Dane osobowe (dane) to informacje, które przechowujemy w odniesieniu do Ciebie i innych osób zależnych od Twojej polityki. Powinieneś pokazać niniejsze zawiadomienie każdej osobie, która może być objęta Twoją polisą ubezpieczeniową z firmą laya healthcare i (w miarę możliwości) uzyskać jej zgodę na udostępnienie nam swoich Danych osobowych.

Naszym celem jest odpowiedzialne i bezpieczne obchodzenie się z Danymi osobowymi, równoważenie korzyści płynących z działań takich jak badania i analiza danych w celu ulepszenia naszych produktów i świadczenia usług, z innymi naszymi zobowiązaniami, w tym uczciwością, przejrzystością i niedyskryminacją. Czynimy to zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1988 r. i 2003 r. oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (PKBR) (UE) 2016/679.

Niniejsza Polityka Prywatności zostanie uzupełniona o dodatkowe informacje na temat prywatności dostosowane do naszych konkretnych relacji z klientem, jeśli będzie to przydatne w celu zapewnienia pełnego obrazu sposobu, w jaki zbieramy i wykorzystujemy jego dane osobowe.

W niniejszej Polityce Prywatności, odnosimy się do Strony, Aplikacji i Treści mediów społecznościowych razem jako usług cyfrowych laya healthcare.

O ile nie wskazano inaczej, usługi cyfrowe laya healthcare nie są przeznaczone dla osób poniżej osiemnastego (18) roku życia i prosimy, aby osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia nie podawały swoich Danych Osobowych za pośrednictwem usług cyfrowych laya healthcare.

Dane Osobowe mogą zostać przekazane nam przez użytkownika bezpośrednio lub przez stronę trzecią. Na przykład, posiadacz polisy ubezpieczeniowej, taki jak małżonek lub osoba pozostająca na jego utrzymaniu, może dostarczyć Dane Osobowe o użytkowniku, aby umożliwić mu korzystanie z jego polisy ubezpieczeniowej.

Przed przekazaniem nam Danych Osobowych dotyczących innej osoby fizycznej należy je przekazać (o ile London General Insurance Company Limited nie postanowi inaczej): (a) poinformować daną osobę fizyczną o treści niniejszej Polityki Prywatności oraz wszelkich innych mających zastosowanie informacji na temat prywatności dostarczonych Państwu; oraz (b) uzyskać jej zgodę (w miarę możliwości) na udostępnienie nam swoich Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz innymi mającymi zastosowanie informacjami na temat prywatności.

Dane, które przetwarzamy sylwetka.fit

Dane osobowe, które zbieramy i przechowujemy, zależą od naszych relacji z Tobą. Przetwarzamy dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane wprowadzane do naszych formularzy online lub przekazywane nam przez telefon, gdy użytkownik prosi o wycenę lub gdy przystępuje do opieki zdrowotnej.

Może to obejmować:

formularze wniosków, propozycji i roszczeń oraz inne formularze
rozmowy telefoniczne, e-maile, spotkania i inne formy komunikacji
usługodawcy, pośrednicy i agenci, osoby badające roszczenia, świadkowie, pracownicy służby zdrowia i inne osoby trzecie
ta strona internetowa („Strona”)
udostępnionych przez nas aplikacji na komputerach, smartfonach i innych urządzeniach przenośnych („Aplikacje”)
Nasze strony w mediach społecznościowych, inne treści w mediach społecznościowych, narzędzia i aplikacje (nasze treści w mediach społecznościowych).

Konieczne jest również gromadzenie informacji wrażliwych/specjalnych kategorii informacji (takich jak schorzenia medyczne) o użytkowniku i innych wymienionych na polisie ubezpieczeniowej. Linie lotnicze Aer Lingus mogą poszukiwać i uzyskiwać od lekarza lub szpitala informacje o użytkowniku dotyczące jego leczenia lub innych usług świadczonych na jego rzecz lub innych członków polisy ubezpieczeniowej.

Informacje te mogą obejmować:

 • dokumentację dotyczącą choroby fizycznej lub psychicznej lub złego stanu zdrowia
 • historie medyczne
 • rejestry zabiegów uzyskanych przez ciebie
 • długość każdego pobytu w szpitalu
 • inne zabiegi lub usługi, w tym usługi wellness, otrzymywane przez Ciebie lub osobę na Twoim utrzymaniu.

Inne wrażliwe informacje, które gromadzimy w celu dostarczenia Państwu produktów i usług, których Państwo potrzebują, mogą obejmować:

 • Numer karty płatniczej (karty kredytowej lub debetowej)
 • numer rachunku bankowego lub innego rachunku finansowego oraz dane dotyczące rachunku
 • historia kredytowa
 • informacje o referencjach kredytowych i ocena kredytowa
 • aktywa, przychody i inne informacje finansowe
 • informacje o logowaniu do konta oraz hasła dostępu do polisy ubezpieczeniowej, konta roszczeń i innych kont, a także do cyfrowych usług opieki zdrowotnej świadczonych przez sylwetka.fit

Powyższe informacje wrażliwe/specjalne kategorie informacji nie są wykorzystywane do oferowania lub określania jakichkolwiek produktów dla Ciebie lub innych członków Twojej polisy ubezpieczeniowej i są wykorzystywane wyłącznie do zarządzania roszczeniami z tytułu tej polisy. Podczas przeglądania naszej strony internetowej gromadzimy i zapisujemy również pewne informacje o użytkowniku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej Plików Cookie poniżej.

sylwetka.fit